اسامی کاندیداهای منتخب شورای اسلامی شرکت صنایع آذرآب

قاسم احسانی

قاسم احسانی

جوشکار فشار قوی 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

دیپلم الکترونیک

364 رای

جانملکی

محمد جانملکی

مونتاژکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

دیپلم ریاضی

313 رای

داود عسگری

داود عسگری

جوشکار فشار قوی 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاه های آبی

سیکل

309 رای

جواد صابری

جواد صابری

مونتاژکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم ساخت و تولید

303 رای

علیرضا یساولی

علیرضا یساولی

رئیس رسیدگی اسناد

امور مالی

لیسانس حقوق - لیسانس حسابداری - فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - کارشناس رسمی دادگستری

303 رایاسامی کاندیداهای راه یافته به مرحله دومدارابی

بهزاد دارابی

جوشکار فشار قوی 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

دیپلم

288 رای

علی رفیعی

علی رفیعی

رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی

لیسانس آمار

274 رای

بخشی

علی بخشی

جوشکار 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت و گاز

لیسانس حسابداری

262 رای

رحمانی

محمدابراهیم رحمانی

رئیس توسعه و پشتیبانی سیستم ها

توسعه و پشتیبانی سیستم ها

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر( معماری سیستم های کامپیوتری)

258 رای

عنایت اله نظم آبادی

عنایت اله نظم آبادی

مدیر طراحی کنترل و برق

امور طراحی پروژه های نیروگاهی

کارشناس حقوق - کارشناس برق قدرت - کارشناس ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم)

256 رای

مجاهد شکری

مجاهد شکری

جوشکار فشار قوی 2

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم

239 رای

مجید شمس خانی

مجید شمس خانی

جوشکار فشار قوی 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

دیپلم تجربی

201 رای

مهدی عیار

مهدی عیار

مونتازکار 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نفت وگاز

دیپلم

145 رای

احسان طیبی

احسان طیبی

کارشناس طراح ارشد

مهندسی ساخت صنایع نیروگاهی

لیسانس مهندسی مکانیک

140 رای

مهدی جعفری انجدانی

مهدی جعفری انجدانی

کارشناس برنامه ریزی ارشد

برنامه ریزی و کنترل تولید ساخت صنایع نفت و گاز

فوق لیسانس مهندسی صنایع

123 رای

ابوالفضل آژ

ابوالفضل آژ

ماشین کار 1

کارگاه ماشین کاری HMC

دیپلم گرافیک

108 رای

سید کریم میرزاد

سید کریم میرزاد

مونتاژکار 1

جوش و مونتاژ ساخت صنایع نیروگاهی

فوق دیپلم نساجی

106 رای

حمیدرضا پارسائی

حمیدرضا پارسائی

ماشین کار 1

کارگاه ماشین کاری LMC

دیپلم مکانیک اتومبیل

102 رای

میثم علی نژاد

میثم علی نژاد

کارشناس کنترل کیفیت ارشد

بازرسی محصول

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

101 رای

سید محمد هاشمی

سید محمد هاشمی

آزمایشگر UPM 1

تست های غیر مخرب صنایع نیروگاهی

فوق دیپلم حسابداری

94 رای

عقیل نظری

عقیل نظری

سرپرست جوش و مونتاژ شیفت

ساخت صنایع نفت وگاز

لیسانس جوشکاری

87 رای

1055